Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 19.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Muut asiat

Päätös

Virpi Siekkinen selosti tilannekatsauksen koronaviruksesta johtuvasta tilanteesta sekä siihen liittyvistä seurauksista.

Pirjo Vartiainen selosti miten koronaviruksesta johtuva tilanne on vaikuttanut varhaiskasvatukseen ja Seija Manninen perusopetuksen tilanteen.

Merkittiin, että lautakunta hyväksyi, että seuravaan lautakunnan kokoukseen valmistellaan pykälä varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen huojentamisesta maalis- ja huhtikuulta.

Merkittiin, että Eero Aho poistui kokouksesta tämän §:n käsittelyn aikana klo 19.47.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.