Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 19.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Koulukuljetusten ostoliikenteen sopimuksen purkaminen/ Kajon oy (lisäpykälä)

MliDno-2018-1198

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kajon Oy on hoitanut Mikkelin kaupungin koulukuljetuksia 1.1.2019 alkaneella sopimuskaudella viidessä eri kohteessa. 9.3.2020 Mikkelin kaupunki sai Kajon Oy:n toimitusjohtajalta tiedon, että Kajon Oy on hakeutunut yrityssaneeraukseen 31.1.2020.

Mikkelin kaupunki käsitteli asiaa kokoonpanolla, johon kuului Kyytineuvo, hankintapalvelut, kaupunginlakimies sekä kasvatus- ja opetusjohtaja. Keskustelussa päädyttiin siihen, että Kajon Oy:n koulukuljetusten ostoliikennesopimus tulee purkaa sopimusehtojen mukaisesti mahdollisimman pian. Keskustelussa sopimuksen purkamista puoltavaksi tekijäksi nousi, että riippumatta siitä hyväksytäänkö yritys saneeraukseen vai ei, on konkurssi tai muu palveluntuottamiseen liittyvien häiriöiden esiintyminen hyvin mahdollista. Huhti-syyskuu on erittäin kriittistä aikaa koulukuljetusten suunnittelussa ja uuden lukuvuoden käynnistämisessä, joten tuona aikana mahdollisesti realisoituvat riskit ja yllättävät muuttujat on minimoitava.

Sopimuksen purkamistilanteessa Kajon Oy:n operoimat viisi koulukuljetusreittiä tulee tarjota kilpailutuksessa seuraavaksi edullisimmat tarjoukset jättäneille palveluntuottajille. Mahdollista on myös päättää jonkin reitin erillinen liikennöinti, mikäli kuljetusten katsotaan olevan sujuvasti yhdistettävissä muihin olemassa oleviin reitteihin.
 

Purkamisen kohteena olevat reitit:

Kohde 19 Laamala-Luotolahti, Suomenniemi

Kohde 15 Koivakkalantie, Ristiina 

Kohde 10 Vanhamäki

Kohde 22 Anttola – Hurissalo (syöttö- ja jatkokuljetukset)

Kohde 4 Ihastjärvi   

Ihastjärven kohde erillisenä sopimuskohteena lakkautetaan, ja kyseisen suunnan kuljetukset tarjotaan keskustan koulukuljetuksia operoivalle sopimuskumppanille, hinta 2,21 eur/km. Ihastjärven suunnan koululaiset opiskelevat keskustassa, ja kuljetusoppilaiden lukumäärä on hyvin vähäinen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy Kajon Oy:n koulukuljetussopimuksen purkamisen 19.3.2020 alkaen. Kasvatus- ja opetuslautakunta valtuuttaa kasvatus- ja opetusjohtajan toimittamaan ilmoituksen sopimuksen purkamisesta Kajon Oy:lle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kajon Oy, Mikkelin kaupungin hankintapalvelut ja koulukuljetukset.

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa sekä hallinnon sisäistä määräystä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista ei saa hallintoprosessilain (808/2019) 6.2 §:n perustella hakea muutosta valittamalla.