Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 19.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Koulujen liikuntasalien maksut

MliDno-2020-629

Valmistelija

  • Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja, Seija.Manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungin yt-neuvottelujen yhteydessä linjattiin 16.12.2019 yt-neuvottelukunnassa ja kaupunginhallituksessa 20.1.2020 (§ 19), että osana talouden tasapainottamista koulujen liikuntasalit muutetaan maksullisiksi.

Asiaa on valmisteltu yhteistyössä liikuntapalvelveluiden kanssa ja esitys on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että koulujen liikuntasalien käytöstä peritään 12.8.2020 alkaen tuottovertailuliitteen vaihtoehto kaksi mukaiset maksut.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Peruskoulut, asiointipiste/Jasmin Saarinen ja Tarja Turunen

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.