Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 19.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Ilmoitusasiat ja viranhaltijoiden päätökset tiedoksi

Kuvaus

Kaupunginhallitus
§ 41/10.2.2020 kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta lautakunnan kokouksessaan 23.1.2020 tekemiin päätöksiin.

Varhaiskasvatusjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 35 Immonen Sanna, palkkaaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään Ristiinan päiväkotiin 10.2.2020 alkaen, 24.02.2020
§ 39 Ylönen Minttu, palkkaaminen varhaiskasvatuksen opettajan osa-aikaiseen tehtävään Kalevankankaan päiväkotiin ajalle 24.2.-31.8.2020, 26.02.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.