Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 19.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Aloite yhden Waltti-lisävuoron saamiseksi välille Ristiina-Suomenniemi/kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2020-540

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Suomenniemeläinen ********* on esittänyt aluejohtokunnalle, että Suomenniemelle olisi saatava yksi Waltti-vuoro lisää eli vuoro, joka lähtisi Ristiinasta klo 16.10. Nyt Waltti-vuorot lähtevät klo 13.15 ja klo 14.15. Mikkelistä tulevilla koululaisilla ei toiveitakaan ehtiä niihin. Ristiinasta klo 13.15 lähtevässä vuorossa kulkevat alakoululaiset Pellokselle. Kaksi vuoroakin riittäisi, jos ne olisivat vaikka tuo nykyinen klo 14.15 ja uusi klo 16.10 lähtevä.

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta esittää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle, että Waltti-vuorojen aikatauluja tarkastellaan siten, että kulkeminen Mikkelin keskustasta Suomenniemelle asti koulu-/opiskelupäivän päätyttyä on mahdollista.

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Koska Waltti-vuorot mahdollistavat muun muassa koululaisten ja opiskelijoiden päivittäisen liikkumisen Mikkelin keskusta-alueen ja muun muassa Ristiina-Suomenniemi-välillä, haluaa myös kasvatus- ja opetuslautakunta evästää Kyytineuvoa julkisen liikenteen reitti- ja aikataulusuunnittelussa.

Etenkin toisen asteen opiskelijoiden mahdollisuutta käyttää julkista liikennettä Mikkeli-Ristiina-Suomenniemi-välillä helpottaisi yksi nykyistä myöhäisempi lisävuoro Ristiinasta Suomenniemelle klo 16 jälkeen. Myöhäisempi vuoro ei voi korvata Ristiinasta klo 13.15 lähtevää vuoroa, koska ko. vuoro turvaa peruskoululaisten päivittäisen koulumatkan pysymisen ajallisesti kohtuullisena.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää julkisesta liikenteestä vastaavalle asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle/kyytineuvo, että linja-autoaikatauluja ja -reittejä suunniteltaessa huomioitaisiin muun muassa koululaisten ja opiskelijoiden tarve yhdelle myöhäisemmälle lisäiltapäivävuorolle Mikkelin keskustasta Ristiinan kautta Suomenniemelle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/kyytineuvo

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.