Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 19.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kasvatus- ja opetusjohtaja
§229 Päätös Lea Ollikaisen ottamisesta tuntiopettajan tehtävään ajaksi 19.12.2015 - 31.7.2016, sijoituskoulun Urpolan koulu, 02.11.2015
§230 Päätös Marjo Bovellanin ottamisesta koulusihteerin tehtävään 1.1.2016 alkaen toistaiseksi, sijoituskoulu Urheilupuiston koulu, 02.11.2015
§231 Päätös Rauni Torniaisen ottamisesta koulusihteerin tehtävään 1.1.2016 alkaen toistaiseksi, sijoituskoulu Tuppuralan koulu, 02.11.2015
§234 Päätös Sanna Wireniuksen ottamisesta kuraattorin virkaan ajaksi 25.11.2015 - 19.6.2016 ja 8.8. - 5.10.2016, 06.11.2015

Varhaiskasvatusjohtaja
§151 Musakka Mira, palkkaaminen lastentarhanopettajan sijaiseksi Kalevankankaan päiväkotiin ajalle 26.10.2015-16.9.2016, 30.10.2015
§152 Paasonen Jenni, palkkaaminen omassa kodissa työskenteleväksi perhepäivähoitajaksi ajalle 1.11.2015-29.1.2016, 30.10.2015
§153 Vähätiitto Tuija, tehtäväsiirto lastentarhanopettajan toimeen Kalevankankaan päiväkotiin 1.12.2015 alkaen toistaiseksi, 02.11.2015
§154 Vainikainen Katri, palkkaaminen lastentarhanopettajan toimeen Peitsarin päiväkotiin 1.1.2016 alkaen toistaiseksi, 03.11.2015

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle, sivistystoimenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta kasvatus- ja opetusjohtajan tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.