Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 19.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Talousarvion toteutumisen seuranta 31.10.2015

MliDno-2015-745

Valmistelija

  • Paula Sihvonen, talouspäällikkö, Paula.Sihvonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Seurannassa 10/2015 tehdään viimeinen merkittävämpi katsaus kuluvaan talousarviovuoteen ja tehdään tarvittavat lisämäärärahaesitykset.

Kirjanpito valmistuu 12.11. ja seurannan on oltava valmis 17.11.2015. Kaupunginhallitus käsittelee seurannan kokouksessaan 23.11.2015.

Aikataulusta johtuen talousseuranta 10/2015 ja siitä johtuvat mahdolliset lisämäärärahaesitykset annetaan lautakunnan kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.