Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 19.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmiin perustuvien suunnitelmien yhteenveto lukuvuodelta 2015 - 2016

MliDno-2015-2334

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Lukioasetuksen 3 §:n 2 momentin mukaan koulutuksen järjestäjän tulee laatia vuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta, työajoista, koulutuksen järjestäjän yhteistyöstä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa, koulutuksen hankkimisesta muulta koulutuksen järjestäjältä sekä muulta yhteisöltä tai säätiöltä, itsenäisestä opiskelusta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista.

Lukioasetuksen 3 §:n 3 momentin mukaan koulutuksen järjestäjän tulee ennakolta ilmoittaa opiskelijoille ja opiskelemaan pyrkiville keskeisistä 2 momentissa tarkoitetuista asioista.

Sivistystoimen toimintasäännön kohdan 5.3.1.1. mukaan sivistystoimenjohtaja hyväksyy lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat sekä niihin perustuvat lukuvuosittaiset suunnitelmat.

Yhteenveto saatetaan tiedoksi kasvatus- ja opetuslautakunnalle.

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmiin perustuvien suunnitelmien yhteenveto liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.