Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 19.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Etelä-Savon Urheiluakatemia valmennuksen toteutusta koskeva yhteistyösopimus vuodelle 2016

MliDno-2015-2299

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki (perusopetus ja lukiokoulutus) on tehnyt Etelä-Savon Urheiluakatemian kanssa yhteistyötä vuodesta 2011 alkaen. Toiminnan tavoitteena on edistää koulunkäynnin ja koulutuksen sekä urheiluvalmennuksen yhteistyötä.

Mikkelin kaupunki sitoutuu
- tukemaan urheilijaa koulunkäynnin, opiskelun ja urheilu-uran yhdistämisessä
- kehittämään akatemiatoimintaa yhteistyössä Tanhuvaaran Säätiön/Etelä-
  Savon Urheiluakatemian kanssa
- tarjoamaan akatemian harjoitusryhmien tarvitsemat kaupungin omat
  liikuntatilat ja -paikat sovittuina aikoina veloituksetta tai yhteisesti sovitulla
  summalla
- maksamaan lukuvuodelta lukuvuosimaksua, joka perusasteen urheilijoiden
  osalta on 5 000 €/lukuvuosi ja lukion urheilijoiden osalta on 13 000 €/
  lukuvuosi. Mikkelin kaupungin vuosimaksu vuonna 2016 on 18 000 euroa,
  joka on varattu talousarvioon.

Akatemian ja Mikkelin kaupungin kesken neuvoteltu sopimus vuodelle 2016 on esityslistan liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta hyväksyy Etelä-Savon Urheiluakatemian valmennusta koskevan yhteistyösopimuksen vuodelle 2016 liitteen mukaisena.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Janne Strengell saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:19.

Tiedoksi

Etelä-Savon Urheiluakatemia/Piisilä, perusopetuksen ja lukion rehtorit

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.