Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 19.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Esitys Pikkuhauki- ja Rölli-ryhmäperhepäiväkotien lakkauttamisesta ja muuttamisesta Nuppulan päiväkodin ryhmäksi

MliDno-2015-2285

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuorella Luhtitie 19:ssä toimii kaksikerroksisessa talossa Nuppulan päiväkoti, jossa on 36 paikkaa ja Pikkuhauki- sekä Rölli-ryhmäperhepäiväkodit, joissa on yhteensä 16 paikkaa. Tiloja saadaan lisää yhden kaksion verran alakerrasta, jolloin on mahdollista saada Luhtitien yksiköistä päiväkoti. Näin yläkerrasta voi siirtyä yksi lapsiryhmä alakertaan ja yläkertaan jää vain yksi päiväkotiryhmä.

Asuinkaksion siirtyessä varhaiskasvatuksen käyttöön, on Luhtitiellä varhaiskasvatuksen käytössä olevat tilat (huoneistot: 1, 2, 3, 5, 6, 7 ja 8) mahdollista muuttaa päiväkodiksi, jolloin Pikkuhauki- ja Rölli-ryhmäperhepäiväkodit muuttuisivat yhdeksi Nuppulan päiväkotiryhmäksi. Ryhmän koko tulisi olemaan 18 paikkaa. Päiväkoti on tehty asuinrakennukseen, joten ryhmäkoot ovat sen vuoksi pienemmät kuin yleensä päiväkodissa. Tällä järjestelyllä voidaan sijoittaa vuoden vaihteessa Haukivuorella tulevat uudet lapset päivähoitoon.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvityksen 12.10.2015 mukaan Haukivuorelle rakennetaan uusi 70-paikkainen päiväkoti, joka tulisi toimintaan vuonna 2020 alkaen.

Pikkuhauki- ja Rölli-ryhmäperhepäiväkotien henkilöstön perhepäivähoitajat ovat kouluttautuneet oppisopimuksella lastenohjaajiksi ja heillä on pätevyys toimia päiväkodin lastenhoitajina. Ko. henkilöstölle on järjestetty YT-lain mukaiset neuvottelut 6.10.2015.

Vanhempien kuulemistilaisuus pidettiin 13.10.2015. Tilaisuudesta on kirjoitettu muistio, joka on liitteenä.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan lautakunta tekee esityksen kaupunginvaltuustolle palvelujen tuottamistavasta, palveluverkosta, uusien palveluiden tuottamisesta ja nykyisten lakkauttamisesta hyväksytyn talousarvion mukaisesti.

Esitetään, että Pikkuhauki- ja Rölli-ryhmäperhepäiväkodit lakkautetaan 31.12.2015 tai heti, kun muutostyöt päiväkodiksi ovat valmiit ja ryhmistä muodostetaan yksi Nuppulan päiväkodin ryhmä 1.1.2016 alkaen tai heti, kun muutostyöt päiväkodiksi ovat valmiit.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Pikkuhauki- ja Rölli-ryhmäperhepäiväkodit lakkautetaan 31.12.2015 tai heti, kun muutostyöt päiväkodiksi ovat valmiit ja ryhmistä muodostetaan yksi Nuppulan päiväkodin ryhmä 1.1.2016 alkaen tai heti, kun muutostyöt päiväkodiksi ovat valmiit.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.