Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 19.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Talouden tasapainotusohjelma 2023/kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2023-1461

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on kaupunginvaltuuston päätöksellä 20.3.2023 § 42 velvoitettu valmistelemaan kaupungille talouden kokonaisvakauttamisohjelma vuoden 2023 loppuun mennessä. Vakauttamisohjelman tavoitteena on saada talous tasapainoon viimeistään vuoden 2026 aikana. Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin talouden kokonaisvakauttamisohjelmasta vuosille 2024-26 joulukuussa 2023.

Vakauttamisohjelmaa on valmisteltu palvelualueittain. Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen vakauttamisen tavoitteeksi vuosille 2024-26 on asetettu 1,8 miljoonan euron pysyvä käyttötaloussäästö.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko ennen tämän pykälän käsittelyä klo 18.31–18.36.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.