Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 19.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Talouden seuranta 9/2023, kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2023-901

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sivistysjohtaja ja tulosalueiden johtajat esittelevät kokouksessa lautakunnan alaisen toiminnan talouden tilanteen 9/2023.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jarno Strengell poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.