Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 19.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Muut asiat

Päätös

Ei muita asioita.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.