Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 19.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Vammaisneuvoston edustajan läsnäolo- ja puheoikeus kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksissa

MliDno-2017-2096

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 140 §:n mukaan esimerkiksi vammaisneuvoston edustajien puhe- ja läsnäolo-oikeudesta toimielimen kokouksissa päättää asianomainen toimielin.

Vammaisneuvosto on nimennyt 19.9.2017/§ 6 kasvatus- ja opetuslautakuntaan edustajaksi Hanna-Noora Hurrin ja varaedustajaksi Sanna Paasosen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa vammaisneuvoston edustajalle puhe- ja läsnäolo-oikeuden kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksissa.

Vammaisneuvoston edustajaksi merkitään Hanna-Noora Hurri ja varaedustajaksi Sanna Paasonen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hanna-Noora Hurri, Sanna Paasonen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.