Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 19.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hanne Vainio ja Saara Vauhkonen.

Pöytäkirja tarkastetaan virastotalon asiointipisteessä tiistaina 24.10.2017 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa..

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.