Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 18.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Talouden seuranta 10/2021, kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2021-1166

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Lautakunnan alaisen toiminnan talouden lokakuun lopun toteuma, raportti sekä johdon ennuste loppuvuodelle ja investointisuunnitelman toteuma kuuluvat liitteenä tähän pykälään. Kirjanpito menee kiinni perjantaina 12.11. klo 14, jonka jälkeen toiminnan toteuma, raportti, johdon ennuste ja investointisuunnitelman toteuma kootaan liitteeksi. Kun liite valmistuu, se lähetetään lautakunnan jäsenille.

Valtuuston vuoden 2021 talousarviossa päättämä tuloraami ja menoraami ovat lautakuntatasolla sitovia. Mahdolliset lautakuntatason tulojen alituspyyntö ja menojen ylityspyyntö tuodaan lautakunnalle päätettäväksi.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatulojen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena, niiden arvioidaan alittuvan noin 27 000 euroa. Lukiokoulutuksen maksutuottojen arvioidaan ylittyvän (kaksoistutkintoa suorittavien kurssimaksujen ennakkoa suuremman kertymän johdosta), varhaiskasvatuksen maksutuottojen (kotikuntakorvaukset) arvioidaan ylittyvän, perusopetuksen kotikuntakorvausten arvioidaan vastaavasti alittuvan sekä tuet ja avustukset arvioidaan toteutuvan talousarviota paremmin ennakoimatta suurempien erityisavustusten saamisen johdosta.

Toimintakulujen arvioidaan alittavan talousarvion noin 2 263 000 euroa. Säästöä arvioidaan syntyvän kaikissa tiliryhmissä: henkilöstökuluissa, palvelujen ostoissa, tiliryhmässä aineet, tavarat ja tarvikkeet sekä avustuksissa.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toimintakatteen arvioidaan paranevan noin 2 236 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi lokakuun talouden toteuman ja investointisuunnitelman toteuman liitteen mukaisesti.

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi merkittiin muutos käsittelyjärjestykseen,​ jonka mukaan tämä pykälä käsiteltiin pykälän 119 kaupungin strategia 2021-2025/kasvatus- ja opetuslautakunta jälkeen.

Merkitään,​ että sivistysjohtaja Virpi Siekkinen esitteli lautakunnalle talousseurannan 10 /2021.

Tiedoksi

Talouspalvelut, kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.