Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 18.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Muut asiat

Päätös

Todettiin, että valtuustoaloitteet tulisi käsitellä niille annetussa aikataulussa.

Keskusteltiin varhaiskasvatuksen tuntiperusteisesta laskutusta ja lukiolaisten opiskelusta ja opintosuorituksista päivälukiossa ja nettilukiossa.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.