Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 18.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Kaupungin strategia 2021-2025/kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2021-3551

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto piti uuden valtuustokauden strategian käynnistysseminaarin Mikkelissä 13.-14.9.2021. Sivistysjohtaja ja hyvinvointikoordinaattori kertovat voimassa olevan kaupunkistrategian Hyvän elämän ohjelman tavoitteista, toimenpiteistä ja niiden vaikuttavuudesta kaupunkilaisten hyvinvointiin. Käydään keskustelua asioista, joita tulisi sisällyttää valmistelussa olevaan kaupunkistrategiaan ja aloitetaan lautakunnan osalta uuden strategian valmistelu seminaarissa tuotetun aineiston pohjalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta käy läpi valtuustoseminaarin annin ja antaa jatkovalmisteluohjeita strategian työstämiseen.

Päätös

Kasvatus- ja opetuslautakunta kävi läpi valtuustoseminaarin annin. Lautakunta ohjeisti strategian jatkovalmistelussa huomioitavaksi:

  • Maahanmuuttajaneuvosto? Heidän osallistaminen.
  • Miksi tytöt voivat poikia huonommin? Lukiotytöt? (suorituskeskeisyys, koulu-uupumus, yliopistojen pääsykriteerit paineistavat?)
  • Miten kuntien toimijat kiinnittyvät hyvinvointialueiden suunnitteluun?
  • Miten strategia jalkautetaan eri ryhmille?
  • Tärkeä kysyä lapsilta, nuorilta varhaiskasvatuksessa, kouluissa, mitä hyvä elämä on. Seuraavaan lautakuntaan lasten ja nuorten tuottamia sisältöjä.
     

Merkitään, että sivistysjohtaja Virpi Siekkinen ja hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen selostivat asiaa lautakunnalle ja Hyvän elämän ohjelman esittelyaineisto liitettiin pöytäkirjaan.

Lisäksi merkitään, että hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen oli kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan.

Tämän lisäksi merkitään, että Hanne Vainio saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hyvinvointikoordinaattori ja sivistysjohtaja esittelevät kaupunginvaltuuston strategiaseminaarin 4.10.2021 tuloksia. Strategiavalmistelun tämänhetkisessä vaiheessa ”strategisiksi ohjelmiksi” tullee Hyvän elämän Mikkeli ja Elinvoimainen Mikkeli. Hyvän elämän Mikkelin alle on valikoitumassa seuraavat päämäärät (työnimet): 1. Hyvinvointia edistävä toiminta ja palvelut, 2. Mahdollistavat arkiympäristöt ja 3. Yhteisöllisyys ja osallisuus. Käydään keskustelua, mitä lautakunnan alaisessa toiminnassa tulee huomioida ja mitä uusia toimenpiteitä tulee kehittää, jotta em. päämääriä ja hyvää elämää vahvistetaan valtuustokaudella.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta käy läpi tämänhetkisen strategian valmistelutilanteen ja evästää strategian valmistelua "Hyvän elämän Mikkeli" päämäärien sisällöksi ja tavoitteiksi.

Päätös

Kasvatus- ja opetuslautakunta kävi läpi strategian valmistelutilanteen ja evästykset merkittiin tiedoksi.

Merkitään, että hyvinvointikoordinaatori Arja Väänänen oli kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan.

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi
  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hyvinvointikoordinaattori ja sivistysjohtaja esittelevät Hyvän elämän asukasillan 2.11.2021 ja kaupunginvaltuuston strategiailtakoulun 8.11.2021 sekä eräiltä tahoilta kerättyjen "sanapilvien" tuloksia kaupunkistrategian sisällöiksi. Jatketaan strategiasisältöjen tuottamista ja keskustellaan mahdollisista strategiamittareista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta käy läpi tämänhetkisen strategian valmistelutilanteen ja evästää strategian valmistelua "Hyvän elämän Mikkelin" päämäärien sisällöiksi, tavoitteiksi ja mittareiksi.

Päätös

Kasvatus- ja opetuslautakunta kävi läpi tämänhetkisen strategian valmistelutilanteen ja evästykset merkittiin tiedoksi.

Lisäksi merkittiin muutos käsittelyjärjestykseen,​ jonka mukaan tämä pykälä käsiteltiin pykälän 110 pöytäkirjan tarkastus jälkeen ennen pykälää 118 talouden seuranta 10/2021.

Merkitään,​ että hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen oli kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan.

Lisäksi merkitään, että Jenni Oksanen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.