Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 18.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kasvatus- ja opetusjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 24 Alasvedettävien pistorasiakeskuksien hankinta Rantakylän yhtenäiskouluun hintaan 3 570 euroa, 28.09.2018
§ 25 Näyttämön sivuverhojen hankinta Otavan kouluun 1 810 euroa, 09.10.2018

Varhaiskasvatusjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 209 Kämppi Eija, palkkaaminen lastenhoitajan sijaiseksi Emolan päiväkotiin ajalle 3.9.2018-31.5.2019, 28.09.2018
§ 210 Nikulainen Mari, määräaikainen tehtäväsiirto lastentarhanopettajan sijaiseksi Emolan päiväkodissa ajalle 3.9.2018-31.5.2019, 01.10.2018
§ 212 Hukkanen Tiina, palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään Nuppulan päiväkotiin ajalle 30.9.2018-31.5.2019, 02.10.2018
§ 214 Niemeläinen Mira, palkkaaminen lastentarhanopettajan tehtävään Ristiinan päiväkotiin ajalle 1.10.2018-31.7.2019, 04.10.2018
§ 218 Yrjänä Mari, tehtäväsiirto lastenhoitajan tehtävään Valkosenmäen päiväkotiin 22.10.2018 alkaen toistaiseksi, 08.10.2018
§ 219 Laine Sanna, palkkaaminen lastenhoitajan sijaiseksi päiväkoti Lähemäen lastentalolle ajalle 24.9.2018-31.7.2019, 09.10.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.