Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 18.10.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kasvatus- ja opetusjohtaja

  • §221 Päätös Sanni Salopajun ottamisesta lehtorin virkaan ajaksi 3.10.2016 - 3.6.2017, sijoituskouluna Mikkelin Lyseon koulu, 06.10.2016

Varhaiskasvatusjohtaja

  • §178 Lappalainen Piia, palkkaaminen lastentarhanopettajan sijaiseksi Kalevankankaan päiväkotiin ajalle 1.10.2016-31.3.2017, 03.10.2016
  • §179 Muukkonen Sari-Anne, määräaikainen tehtäväsiirto lastenhoitaja/kiertävä varahoitajan tehtävään Ryhmäperhepäiväkoti Varaviikariin ajalle 30.9.2016-31.5.2017, 04.10.2016
  • §181 Kauria Pirjo, palkkaaminen lastenhoitajan sijaiseksi Tikanpellon päiväkotiin ajalle 19.10.2016-30.6.2017, 10.10.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen toimenpanolle, sivistystoimenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.