Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 18.10.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Talousarvion toteutumisen seuranta 30.9.2016

MliDno-2016-955

Valmistelija

  • Aija Kuuppo, toimistosihteeri, aija.kuuppo@mikkeli.fi

Kuvaus

Lautakunnan alaisen toiminnan talouden lokakuun lopun toteutuma, raportti sekä johdon ennuste loppuvuodelle jaetaan ja esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.