Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 18.10.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Elina Hölttä ja Pekka Pöyry.

Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9 - 11, 3. kerros) viimeistään 25.10.2016.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katri Kontunen-Karhula ja Pekka Pöyry.

Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9 - 11, 3. kerros) viimeistään 25.10.2016.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.