Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 18.10.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Varhaiskasvatusjohtajan päätös:

  • § 176/26.9.2016 Mäkinen Tiina, määräaikainen tehtäväsiirto lastenhoitajan sijaiseksi Sannan päiväkotiin ajalle 1.8.2016 - 31.7.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.