Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 17.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Talouspäällikkö/sivistystoimi
§10 Päämajakoulun kalustehankinta yhteishintaan 47432,40, 23.11.2015

Varhaiskasvatusjohtaja
§173 Kärkkäinen Katja, palkkaaminen lastentarhanopettajan toimeen Otavan päiväkotiin 1.12.2015 alkaen toistaiseksi, 01.12.2015
§174 Korpelainen Marjut, tehtäväsiirto perhepäivähoitajan tehtävään ryhmäperhepäiväkoti Torpantielle 1.12.2015 alkaen toistaiseksi, 01.12.2015
§177 Kastikainen Viivi, palkkaaminen lastentarhanopettajan sijaiseksi Otavan päiväkotiin ajalle 1.12.2015-31.5.2016, 02.12.2015

Kasvatus- ja opetusjohtaja
§235 Päätös Natalia Papusen ottamisesta tuntiopettajan tehtävään ajaksi 9.11.2015 - 4.6.2016, sijoituskouluna Lähemäen koulu, 12.11.2015
§236 Päätös Virpi Kuumerin ottamisesta tuntiopettajan tehtävään ajaksi 9.11.2015 - 4.6.2016, sijoituskouluna Lähemäen koulu, 13.11.2015
§237 Päätös Susanna Kääriäisen ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 4.1. - 4.6.2016, sijoituskouluna Kalevankankaan koulu, 16.11.2015
§240 Päätös Susanna Kemisen ottamisesta toimistosihteerin tehtävään 1.1.2016 alkaen toistaiseksi, 16.11.2015

Sivistystoimenjohtaja
§68 Päätös Satu Tirrosen ottamisesta päiväkodin johtajan virkaan 1.12.2015 alkaen toistaiseksi, sijoituspaikkana Naisvuoren päiväkoti, 23.11.2015
§69 Päätös Anne Hokkasen ottamisesta päiväkodin johtajan virkaan 1.12.2015 alkaen toistaiseksi, sijoituspaikkana Otavan päiväkoti, 23.11.2015

Varhaiskasvatusjohtaja
§3 Naisvuoren päiväkodin kalustehankintoja Tevella Oy:ltä hintaan 10770,00 €, 11.11.2015
§158 Lastentarhanopettajien palkkaaminen Naisvuoren päiväkotiin 4.1.2016 alkaen toistaiseksi, 25.11.2015
§159 Lastenhoitajien palkkaaminen Naisvuoren päiväkotiin 4.1.2016 alkaen, 30.11.2015
§160 Valkonen Tiina, palkkaaminen päivähoidonavustajaksi Norpanhovin päiväkotiin ajalle 9.11.2015-3.6.2016, 13.11.2015
§162 Rastas Paula, palkkaaminen lastenhoitajan toimeen Kalevankankaan päiväkotiin 4.12.2015 alkaen toistaiseksi, 16.11.2015
§163 Heiskanen Anna, palkkaaminen päivähoidonavustajan sijaiseksi erityispäivähoitoon ajalle 5.2.-30.6.2016, 16.11.2015
§165 Heiskanen Anna, palkkaaminen päivähoidonavustajan sijaiseksi erityispäivähoitoon ajalle 5.2.-30.6.2016, 17.11.2015
§166 Manninen Anu, palkkaaminen lastentarhanopettajan tehtävään Ristiinan päiväkotiin ajalle 24.12.2015-31.7.2016, 18.11.2015
§167 Hokkanen Soile, palkkaaminen lastentarhanopettajan toimeen Tikanpellon päiväkotiin 1.12.2015 alkaen, 19.11.2015

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Koska sivistystoimenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistystoimenjohtaja ehdottaa, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.