Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 17.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jyrki Koivikko ja Janne Strengell.

Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9 - 11, 3. kerros) viimeistään tiistaina 22.12.2015.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Strengell ja Katri Kontunen-Karhula.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.