Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 17.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokousaikataulut ajalle 1.1. - 30.6.2016

MliDno-2015-1011

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sivistystoimenjohtaja on laatinut kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksista ehdotuksen kokousaikatauluksi ajalle 1.1. - 30.6.2016.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Lautakunta päättää, että kokoukset keväällä 2016 pidetään torstaisin seuraavasti: 28.1., 25.2., 28.4., 26.5. ja 16.6.2016.

Lisäksi lautakunta päättää, että tilinpäätös 2015 -kokous pidetään tiistaina 22.3.2016. Kokoukset alkavat kello 17:00, jollei muuta sovita.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ilmoitustaulun hoitaja, Armi Karvonen, vahtimestarit

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.