Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 17.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Mikkelin varhaiskasvatuksen esimiesten kannanotto ryhmäkoon kasvattamiseen.

Varhaiskasvatuksen esimiehet ovat esittäneet kannanottonsa siitä, että ryhmäkokoja ei muutettaisi varhaiskasvatuksessa uuden 1/8 suhdeluvun mukaisesti, vaan säilytettäisiin entinen suhdeluku muodostettaessa lapsiryhmiä. Kannanotto nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.