Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 17.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kirsi Pokkinen ja Eero Aho.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti maanantaina 21.10.2019 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kirsi Pokkinen ja Hanne Vainio.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti maanantaina 21.10.2019 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.