Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 17.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Muut asiat

Päätös

Merkitään:
- Ryhmäperhepäiväkoti Pajunkissan huoltajien kuulemistilaisuus pidetään 14.11.2019,
  jonka jälkeen on työntekijän kuuleminen.
- Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokous 28.11.2019 siirrettiin pidettäväksi 26.11.2019
  klo 17, paikka ilmoitetaan myöhemmin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.