Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen kokousajat 1.8.2022 - 31.1.2023 / kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2022-2750

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sivistysjohtaja on laatinut kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksista ehdotuksen kokousaikatauluksi ajaksi 1.8.2022 - 31.1.2023.

Kokouspaikka on lautakuntien kokoushuone kaupungintalon 2. kerroksessa, lisäksi varataan mahdollisuus pitää kokoukset Teams-kokouksina. Kokoukset alkavat kello 16.15, jollei muuta sovita. Kokouspaikkaan ja aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia.

Lautakunnan jäsen, jolla on este osallistua kokoukseen, kutsuu itse varajäsenensä tilalleen. Poissaolosta on hyvä ilmoittaa myös listatiimille ja kokouksen sihteerille.

Viranhaltijoista kokouksiin osallistuvat esittelijä ja sihteeri sekä tarvittaessa asiantuntijoina muut viranhaltijat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että kokoukset ajalla 1.8.2021 - 31.1.2022 pidetään torstaisin seuraavasti: 25.8. (päätetty aiemmin), 22.9., 20.10., 17.11., 15.12.2021 ja 26.1.2022.

Kokoukset alkavat kello 16.15, jollei muuta sovita.

Päätös

Hyväksyttiin kokousajat korjatuilla vuosiluvuilla ajalle 1.8.2022-31.1.2023.
 

Tiedoksi

Listatiimi, vahtimestarit

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.