Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 15.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tiina Elkharam ja Olli Ylönen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti tiistaina 20.12.2022 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.