Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 15.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Muut asiat

Kuvaus

Johtava asiantuntija Simo Pokki Vertikal Oy:stä esittelee Mikkelin varhaiskasvatukselle tehdyn selvityksen pohjalta palvelun nykytilaa ja tulevaisuuden kehityssuuntia.

Päätös

Johtava asiantuntija Simo Pokki Vertikal Oy:stä esitteli Mikkelin varhaiskasvatukselle tehdyn selvityksen pohjalta palvelun nykytilaa ja tulevaisuuden kehityssuuntia ja oli kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan.

Merkittiin muutos käsittelyjärjestykseen, jonka mukaan tämä pykälä käsiteltiin pykälän 110 (Pöytäkirjan tarkastus) jälkeen. 

Merkitään,​ että nuorisovaltuuston edustaja Anni Lahtinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.