Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 15.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Yksityisen päiväkotihoidon palvelusetelin käsikirjan päivittäminen

MliDno-2015-212

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Yksityisen päiväkotihoidon palvelusetelikäsikirjaan on tehty seuraaviin kohtiin lisäyksiä ja päivitystä:

3.1. Palveluseteliin oikeutetut asiakkaat

Lisäys: Palveluntuottaja voi tarjota varhaiskasvatuspalvelua muiden kuntien asiakkaille. Tällöin palveluntuottaja, lapsen huoltajat ja asiakkaan kotikunta sopivat kustannusten korvaamisesta. Kyseinen palvelu ei kuulu Mikkelin kaupungin palvelusetelijärjestelmään, toisin sanoen muiden kuntien asiakkaat eivät ole oikeutettuja palveluseteliin.

4.3 Palvelusetelin arvon tarkistaminen

Lisäys: Muutos päivähoidon tarpeeseen voidaan tehdä toimintavuoden aikana vain perustellusta syystä (esim. muutos perhetilanteessa, työ, sairaus). Työhön liittyviä perusteltuja syitä ovat huoltajan työn muuttuminen osa-aikaiseksi, kokoaikaiseksi, tai huoltaja jää työttömäksi tai lomautetaan. Vuosilomien takia ei voi tehdä muutosta. Muutos astuu voimaan aikaisintaan ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta. Muutoksen tulee olla vähintään kaksi (2) kuukautta.

6.3. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n tehtävät

Kappaleesta on poistettu palveluntuottajarekisterin Klemmari.infon tiedot, sillä rekisterin käyttö poistuu kevään 2017 aikana.

Päivitys: Miksei Oy vastaanottaa palveluntuottajahakemukset ja tarkastaa palveluntuottajien taustatiedot palveluntuottajan hyväksymistä varten. Miksei Oy vastaa palveluntuottajien koulutuksesta ja neuvonnasta palveluseteliasioissa. Miksei Oy osallistuu aktiivisesti palvelusetelitoiminnan kehittämiseen ja vastaa toimintaympäristöä koskevien kehittämistoimenpiteiden toteuttamisesta yhdessä sivistystoimen edustajien kanssa sekä tukee palveluntuottajien liiketoimintaosaamisen kehittymistä.

Lisäksi käsikirjan tekstiä on muokattu mm. lainsäädännön mukaiseksi käsitteiden osalta ja joitakin asiakohtia on kirjoitettu selkokielisemmäksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy yksityisen päiväkotihoidon palvelusetelin käsikirjaan tehdyt muutokset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Virpi Siekkinen, Seija Manninen, Pirjo Vartiainen, Päivi Kuva, yksityisten päiväkotien johtajat: Jaana Merelä, Anu Perko, Heli Joensuu, Kati Huttunen, Maarit Lahnasalo, Sanna Kuntonen, Johanna Pylvänäinen, Kirsi Väisänen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.