Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 15.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Talousarvion toteutumisen seuranta 31.10.2016/lisämäärärahaesitys

MliDno-2016-955

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Lautakunnan alaisen toiminnan talouden lokakuun lopun toteutuma, raportti sekä johdon ennuste loppuvuodelle jaetaan ja esitellään kokouksessa sekä mahdollinen lisämäärärahaesitys jaetaan ja esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Annetaan kokouksessa.

Päätös

Kokouksen aikana esittelijä antoi seuraavan päätösesityksen:

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee seurannan 10/2016 tiedoksi.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta esittää, että lautakunnan talousarvioon 2016 tehdään seuraavat määrärahamuutokset:
 

 • varhaiskasvatuksen myyntituottoihin lisätään 25 000 €
 • perusopetuksen myyntituottoihin lisätään 100 000 €
 • varhaiskasvatuksen maksutuottoihin lisätään 342 000 €
 • varhaiskasvatuksen muista toimintatuotoista vähennetään 10 000 €
 • lukiokoulutuksen maksutuotoista vähennetään 42 000 €
 • lukiokoulutuksen avustuksiin lisätään 21 000 €
 • lukiokoulutuksen muihin toimintatuottoihin lisätään 24 000 €
 • johtamisen tukipalveluiden henkilöstömenoista siirretään 20 000 euroa konsernipalveluihin, koska markkinointisihteerin toimi on muutettu markkinointisuunnittelijan toimeksi ja siirretty 1.3.2016 alkaen konsernipalveluiden viestintäyksikköön
 • varhaiskasvatuksen henkilöstömenoihin lisätään 1 400 000 €
 • perusopetuksen henkilöstömenoihin lisätään 750 000 €
 • lukiokoulutuksen henkilöstömenoihin lisätään 220 000 €
 • perusopetuksen palvelujen ostoista vähennetään 650 000 €
 • lukiokoulutuksen palvelujen ostoista vähennetään 110 000 €
 • lukiokoulutuksen aineista, tavaroista ja tarvikkeista vähennetään
  26 000 €
 • lukiokoulutuksen muista kuluista vähennetään 58 000 €.
   

Henkilöstömenojen osalta ylitykset ovat yhteensä 2 354 000 €, josta saadaan katettua arviolta 844 000 € muiden kulujen vähenemisellä ja 460 000 euroa katetaan lautakunnan toimintatuottojen arvioidulla kasvulla.

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lisämäärärahaa 1 050 000 euroa kohdistettavaksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen henkilöstömenoihin.

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
 • Aija Kuuppo, toimistosihteeri, aija.kuuppo@mikkeli.fi

Kuvaus

Kasvatus- ja opetuslautakunnan henkilöstömenojen ennustetaan ylittyvän kokonaisuudessaan noin 2,37 milj. euroa, josta 0,844 milj. euroa saadaan katettua lautakunnan muilla toimintakulujen alituksilla. Lautakunnan toimintakulut ylittyvät noin 1,5 milj. euroa. Lautakunnan toimintatuotot ylittyvät 0,46 milj. euroa, toimintakatteella tarkasteltuna talousarvio ylittyy noin 1,1 milj. euroa.

Talousarviossa asetettua eläköitymistavoitetta ei saavuteta, opetusryhmien pienentämiseen saatua avustusta on leikattu ja varhaiskasvatukseen on palkattu lapsimäärän kasvusta ja erityistarpeista johtuen lisää henkilöstöä.

Lukiokoulutuksen henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän 220 000 eruoa, josta 194 000 euroa saadaan katettua lukiokoulutuksen muilla toimintakulujen alituksilla. Perusopetuksen henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän 0,75 milj. euroa, josta 650 000 euroa saadaan katettua perusopetuksen muilla toimintakulujen alituksilla. Varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän 1,4 milj. euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee seurannan 10/2016 tiedoksi ja esittää yhteensä 1,526 euron lisämäärärahaa perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja lukiokoulutuksen henkilöstömenoihin seuraavasti:

- lukiokoulutuksen kustannuspaikalle 140242010 Yhteiset/lukiot 26 000 euroa
- perusopetuksen kustannuspaikalle 140243411 Yhteiset/peruskoulut
  100 000 euroa
- varhaiskasvatuksen kustannuspaikoille yhteensä 1 400 000 euroa seuraavasti:

 • kustannuspaikalle 140243142 Kilikellon päiväkoti 24 668 euroa
 • kustannuspaikalle 140243143 Ristiinan päiväkoti 92 505 euroa
 • kustannuspaikalle 140243046 Emolan päiväkoti 55 503 euroa
 • kustannuspaikalle 140243075 Otavan päiväkoti 92 505 euroa
 • kustannuspaikalle 140243085 Valkosenmäen päiväkoti 24 668 euroa
 • kustannuspaikalle 140243120 Naisvuoren päiväkoti 123 289 euroa
 • kustannuspaikalle 140243155 Omppu ryhmis 7 420 euroa
 • kustannuspaikalle 140243165 Varaviikari ryhmis 1 233 euroa
 • kustannuspaikalle 140243186 Erityispäivähoito 7 740 euroa
 • kustannuspaikalle 140243015 Tuukkalan päiväkoti 49 336 euroa
 • kustannuspaikalle 140243020 Norpanhovin päiväkoti 12 334 euroa
 • kustannuspaikalle 140243025 Lähemäen lastentalo 135 674 euroa
 • kustannuspaikalle 140243026 Lähemäen lastentalon esiop. 12 334 euroa
 • kustannuspaikalle 140243057 Peitsarin päiväkodin esiop.148 008 euroa
 • kustannuspaikalle 140243126 Naisvuoren päiväkodin filiaali 23 434 euroa
 • kustannuspaikalle 140243127 Naisvuoren päiväkodin filiaalin esiopetus 38 112 euroa
 • kustannuspaikalle 140243128 Suksimäen päiväkodin filiaali 24 668 euroa
 • kustannuspaikalle 140243010 Suksimäen päiväkoti 24 668 euroa
 • kustannuspaikalle 140243015 Tuukkalan päiväkodin esiop. 49 336 euroa
 • kustannuspaikalle 140243031 Tikanpellon päiväkodin esiop. 6 167 euroa
 • kustannuspaikalle 140243041 Launialan päiväkoti 24 668 euroa
 • kustannuspaikalle 140243051 Kaarisillan päiväkoti 12 334 euroa
 • kustannuspaikalle140243056 Peitsarin päiväkoti 43 169 euroa                     
 • kustannuspaikalle 140243061 Sannan päiväkoti 24 668 euroa
 • kustannuspaikalle 140243080 Rantakylän päiväkoti 55 432 euroa
 • kustannuspaikalle 140243081 Rantakylän päiväkodin esiop. 12 334 euroa
 • kustannuspaikalle140243093 Silvastin päiväkoti 6 167 euroa
 • kustannuspaikalle 140243097 Oravanpesän päiväkoti 6 167 euroa
 • kustannuspaikalle 140243115 Kalevankankaan päiväkoti 147 708 euroa
 • kustannuspaikalle 140243121 Naisvuoren päiväkodin esiop. 12 334 euroa
 • kustannuspaikalle 140243144 Nuppulan päiväkoti 12 334 euroa
 • kustannuspaikalle 140243145 Saksalan päiväkoti 74 004 euroa
 • kustannuspaikalle 140243146 Vilttihatun päiväkoti 15 047 euroa

Lisäksi esitetään siirrettäväksi markkinointisihteerin jäljelle jäänyt palkkamääräraha sivukuluineen lautakunnan johtamisen tukipalveluista kustannuspaikalta 140241002 konsernipalveluihin viestinnän kustannuspaikalle 140214025 seuraavasti:

- 400500 Vakinaiset kk-palkat 19 928,89 euroa
- 410000 Kuel-maksut 3 407,84 euroa
- 415000 Sotu-maksut 442,49 euroa
- 416000 Tyött. vak. maksut 767,26 euroa
- 417000 Tapaturmavak.maksut 43,84 euroa
- 418000 Ryhmähenkivak. maksut 9,96 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.