Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 15.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.