Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 15.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokousaikataulu 1.1.-31.8.2017

MliDno-2015-1011

Kuvaus

Sivistystoimenjohtaja on laatinut kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksista ehdotuksen kokousaikatauluksi ajalle 1.1. - 31.8.2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että kokoukset keväällä 2017 pidetään seuraavasti: tiistaina 24.1. ja torstaisin 16.2., 30.3., 27.4.,1.6. ja 24.8.2017.

Kokoukset alkavat kello 17:00, jollei muuta sovita.

Päätös

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että kokoukset keväällä 2017 pidetään seuraavasti: torstaisin 26.1., 16.2., 30.3., 27.4., 1.6. ja 24.8.2017. Kokoukset alkavat kello 17:00, jollei muuta sovita.

Tiedoksi

Ilmoitustaulun hoitaja, vahtimestarit

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.