Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 14.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Yksityisen hoidon tuen kuntalisän sisaruskorotus

MliDno-2018-767

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Yksityisessä perhepäivähoidossa on ollut huhtikuun 2018 tilanteessa 30 perhepäivähoitajaa ja noin 80 lasta. Yksityisillä hoitajilla oli huhtikuussa sisaruksia hoidossa seitsemästä perheestä kaksi sisarusta ja yhdestä perheestä neljä sisarusta.

Mikkelin kaupunki maksaa yksityisille perhepäivähoitajille yksityisen hoidon tuen kuntalisää 160 euroa/lapsi/kk. Yksityisillä perhepäivähoitajilla hoitomaksu on yleensä 630 euroa, mikä koostuu yksityisen hoidon tuen hoitorahasta 172,25 € ja yksityisen hoidon tuen kuntalisästä 160 € sekä vanhempien maksamasta varhaiskasvatusmaksusta, mikä yleensä on 298 € (voi olla myös 270 €).

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) 8 § 1.1.2018 alkaen:

Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, voidaan nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätä 5 §:n mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista muuttui 1.1.2018 alkaen sisarusten maksujen määräytymisen osalta. Aiemmin ikäjärjestyksessä nuorimmasta lapsesta seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voitiin määrätä maksu, joka on enintään 90 prosenttia nuorimman lapsen maksusta, kun uuden lain mukaan voidaan määrätä maksu, joka on enintään 50 % nuorimman lapsen maksusta.

Yksityiset perhepäivähoitajat ovat pystyneet antamaan sisaralennusta nuorimmasta lukien seuraavan lapsen osalta 10 euroa samoin kuin ennen sisaralennuksen lakimuutosta. Ts. nuorimmasta lapsesta vanhemmat ovat maksaneet varhaiskasvatusmaksua 298 € ja seuraavasta lapsesta 288 €. Perheitä on siirtynyt muualle hoitoon, koska sisarusten varhaiskasvatusmaksut eivät ole alentuneet kuten muualla varhaiskasvatuksessa.

Esitetään yksityisen hoidon tuen kuntalisään 1.8.2018 alkaen perheille, joilla on enemmän kuin yksi lapsi yksityisessä perhepäivähoidossa, 50 prosentin sisaruskorotusta vanhempien maksettavaksi jäävästä nuoremman lapsen maksusta, kuitenkin enintään 145 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että perheille, joilla on enemmän kuin yksi lapsi yksityisessä perhepäivähoidossa, tulee 1.8.2018 alkaen yksityisen hoidon tuen kuntalisään 50 prosentin sisaruskorotus vanhempien maksettavaksi jäävän nuoremman lapsen maksusta, kuitenkin enintään 145 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Seija Manninen, Virpi Siekkinen, Päivi Kuva, Satu Komppa, Pirjo Vartiainen, Helena Leikas, Mikkelin Päivähoitajat ry/Mira Heinikangas

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.