Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 14.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Johtava rehtori
Henkilöstöpäätökset:
§ 11 Irtisanoutuminen tuntiopettajan virkasuhteisesta tehtävästä 1.8.2018 alkaen/Kilpijoki Taina,​ 25.05.2018

Kasvatus-​ ja opetusjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 10 Päämajakoulun oppilaskalusteiden hankinta,​ 04.06.2018
Henkilöstöpäätökset:
§ 66 Irtisanoutuminen koulunkäyntiavustajan tehtävästä 6.8.2018 alkaen/Seppänen Satu,​ 30.05.2018
§ 67 Päätös Irja Hurrin ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään 10.8.2018 alkaen,​ sijoituskouluna Urpolan koulu,​ 30.05.2018
§ 68 Päätös Maija Kahilammen ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään 10.8.2018 alkaen,​ sijoituskouluna Urpolan koulu,​ 30.05.2018
§ 69 Päätös Niina Puhakan ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään 10.8.2018 alkaen,​ sijoituskouluna Mikkelin Lyseon koulu,​ 30.05.2018
§ 70 Päätös Reija Muinosen ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään 10.8.2018 alkaen,​ sijoituskouluna Rantakylän yhtenäiskoulu,​ 30.05.2018
§ 71 Päätös Arja Nykäsen ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajaksi 9.8.2018-​31.7.2019,​ sijoituskouluna Urpolan koulu,​ 30.05.2018
§ 72 Päätös Heini Hyvösen ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajaksi 9.8.2018-​31.7.2019,​ sijoituskouluna Urpolan koulu,​ 31.05.2018
§ 73 Päätös Marika Parkkisen ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajaksi 9.8.2018-​31.7.2019,​ sijoituskouluna Urpolan koulu,​ 30.05.2018
§ 74 Päätös Aleksi Lonkan ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajaksi 9.8.2018-​31.7.2019,​ sijoituskouluina Urheilupuiston ja Kalevankankaan koulut,​ 30.05.2018
§ 75 Päätös Pauliina Ahvenaisen ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajaksi 9.8.2018-​31.7.2019,​ sijoituskouluna Sairilan koulu,​ 30.05.2018
§ 76 Päätös Inni Aarniosalon ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 9.8.2018-​1.6.2019,​ sijoituskouluna Mikkelin Lyseon koulu,​ 30.05.2018
§ 78 Irtisanoutuminen lehtorin virasta 1.8.2018 alkaen/Kukkonen Tomi,​ 30.05.2018
§ 79 Irtisanoutuminen erityisluokanopettajan virasta 1.8.2018 alkaen/Jyväsjärvi Kirsi-​Maaria,​ 04.06.2018
Opetus-​ ja työsuunnitelmapäätökset:
§ 17 Kalevankankaan koulun 9B luokan luokkaretki Helsinkiin 22.5.2018,​ 25.05.2018
§ 18 Kalevankankaan koulun 9A luokan luokkaretki Helsinkiin 22.5.2018,​ 25.05.2018
§ 19 Kalevankankaan koulun 6A luokan opintoretki Helsinkiin 23.5.2018,​ 25.05.2018

Otavan Opiston johtaja-​rehtori
Hankintapäätökset:
§ 3 Päätös ylioppilaskirjoituksiin tarkoitetun sähköisen ilmoittautumislomakkeen hankinnasta.,​ 06.06.2018

Varhaiskasvatusjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 67 Väisänen Reetta,​ palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään Kaarisillan päiväkotiin 1.6.2018 alkaen,​ 25.05.2018
§ 68 Viholainen Elina,​ palkkaaminen lastentarhanopettajan tehtävään Suksimäen päiväkotiin 1.6.2018 alkaen,​ 25.05.2018
§ 70 Piispa Jutta,​ palkkaaminen lastentarhanopettajan tehtävään Naisvuoren päiväkotiin 1.8.2018 alkaen toistaiseksi,​ 30.05.2018
§ 72 Lyytikäinen Satu,​ palkkaaminen lastenhoitajan tehtävään Vilttihattu päiväkotiin 1.8.2018 alkaen toistaiseksi,​ 30.05.2018
§ 73 Seppänen Tiina,​ palkkaaminen päivähoidonavustajan tehtävään erityispäivähoitoon Suksimäen päiväkotiin 1.8.2018 alkaen toistaiseksi,​ 05.06.2018
§ 74 Inkilä Emmi,​ palkkaaminen lastentarhanopettajan tehtävään Kaarisillan päiväkotiin 1.8.2018 alkaen toistaiseksi,​ 05.06.2018
§ 76 Runko Sari,​ palkkaaminen lastentarhanopettajan sijaiseksi Suksimäen päiväkotiin ajalle 1.6.2018-​31.5.2019,​ 06.06.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle,​ sivistysjohtaja esittää,​ ettei kasvatus-​ ja opetuslautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.