Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 14.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Talousarvion toteutumisen seuranta 5/2018 / kasvatus- ja opetuslautakunta

MliDno-2018-883

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Talouden toteuman seuranta 5/2018 ja johdon ennuste esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

talouspalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.