Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 14.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Merkitään, että ennen kokouksen alkua osallisuuskoordinaattori Silva Suomala esitteli itsensä sekä kertoi työstään.

Merkitään, että ennen kokouksen alkua kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttisen kanssa keskusteltiin kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisista tila-asioista.

Merkitään, että Silva Suomala poistui kokouksesta klo 17:15.

Merkitään, että Jarkko Hyttinen poistui kokouksesta klo 17:36.

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.