Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kasvatus- ja opetusjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 5 Koulukuljetusten hankinta 2021 ja 2022, 29.05.2020
§ 6 Puhelimien hankinta perusopetukseen Kuntien Tiera Oy:ltä hintaan 46 970 euroa, 02.06.2020
Henkilöstöpäätökset:
§ 119 Päätös Senni Maarasen ottamisesta erityisluokanopettajan virkaan ajaksi 11.8.2020 - 5.6.2021, sijoituskouluna Tuppuralan koulu, 20.05.2020
§ 120 Päätös Elviira Ojalan ottamisesta luokanopettajan virkaan 1.8.2020 alkaen, sijoituskouluna Otavan koulu, 20.05.2020
§ 124 Päätös Garine Karoston ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 11.8.2020-5.6.2021, sijoituskouluna Ristiinan yhtenäiskoulu, 28.05.2020
§ 125 Päätös Sari Pöyryn ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 11.8.2020-5.6.2021, sijoituskouluna Ristiinan yhtenäiskoulu, 28.05.2020
§ 126 Päätös Anela Jakupovicin ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 11.8.2020-5.6.2021, sijoituskouluna Ristiinan yhtenäiskoulu, 28.05.2020
§ 127 Päätös Marja-Riitta Korpisalon ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 11.8.2020-5.6.2021, sijoituskouluna Ristiinan yhtenäiskoulu, 28.05.2020
§ 128 Päätös Sari Haikon ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään 1.8.2020 alkaen, sijoituskouluna Kalevankankaan koulu, 28.05.2020
§ 129 Päätös Anu Taivalantin ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 11.8.2020-5.6.2021, sijoituskouluna Ristiinan yhtenäiskoulu, 28.05.2020
§ 130 Päätös Sirpa Lintusen ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajaksi 11.8.2020-31.7.2021, sijoituskouluna Urheilupuiston koulu, 29.05.2020
§ 132 Päätös Suvi Kompan ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 10.8.2020-5.6.2021, sijoituskouluna Mikkelin Lyseon koulu, sairaalaopetus, 29.05.2020
§ 133 Päätös Suvi Häkkisen ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 10.8.2020-5.6.2021, sijoituskouluna Mikkelin Lyseon koulu, 29.05.2020
§ 134 Päätös Miia Miettisen ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajaksi 1.8.2020-31.7.2021, sijoituskouluna Ristiinan yhtenäiskoulu, 29.05.2020
§ 135 Päätös Marja Launonen-Luukkosen ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajaksi 11.8.2020-31.7.2021, sijoituskouluna Ristiinan yhtenäiskoulu, 29.05.2020
§ 136 Päätös Maarit Frimanin ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajaksi 1.8.2020-31.7.2021, sijoituskouluna Ristiinan yhtenäiskoulu, 29.05.2020
§ 137 Päätös Jaana Kaskisen ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 11.8.2020-5.6.2021, sijoituskouluna Ristiinan yhtenäiskoulu, 29.05.2020
§ 138 Päätös Elina Kaijan ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 11.8.2020-5.6.2021, sijoituskouluna Ristiinan yhtenäiskoulu, 29.05.2020
§ 139 Päätös Matti Raussin ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 10.8.2020-5.6.2021, sijoituskouluna Kalevankankaan koulu, 29.05.2020
§ 140 Päätös Sirke Noposen ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 10.8.2020-5.6.2021, sijoituskouluna Kalevankankaan koulu, 29.05.2020
§ 142 Päätös Kaisa Kauhasen ottamisesta lehtorin virkaan ajaksi 11.8.2020-31.7.2021, sijoituskouluna Urheilupuiston koulu, 29.05.2020
§ 143 Päätös Sari Heikkisen ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 10.8.2020-5.6.2021, sijoituskouluna Päämajakoulu, 29.05.2020
§ 144 Päätös Nina Lepistön ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 10.8.2020-5.6.2021, sijoituskouluna Päämajakoulu, 29.05.2020
§ 145 Päätös Mari Liukkosen ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 10.8.2020-5.6.2021, sijoituskouluna Päämajakoulu, 29.05.2020
§ 146 Päätös Tanja Bollströmin ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 11.8.2020-5.6.2021, sijoituskouluna Moision koulu, 29.05.2020
§ 147 Päätös Emmi Kiukkaan ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 11.8.2020-5.6.2021, sijoituskouluna Urpolan koulu, 29.05.2020
§ 148 Päätös Anni Kurjen ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 11.8.2020-5.6.2021, sijoituskouluna Urpolan koulu, 29.05.2020
§ 150 Päätös Ira Mikkasen ottamisesta luokanopettajan virkaan ajaksi 10.8.2020 - 31.7.2021, sijoituskouluna Lähemäen koulu, 02.06.2020
§ 151 Päätös Ninna Mustosen ottamisesta lehtorin virkaan ajaksi 1.8.2020-31.7.2021, sijoituskouluna Urheilupuiston koulu, 01.06.2020
§ 152 Päätös Riina Pajusen ottamisesta erityisopettajan virkaan ajaksi 1.8.2020-31.7.2021, sijoituskouluna Päämajakoulu, 01.06.2020
§ 153 Päätös Tiina Rautiaisen ottamisesta luokanopettajan virkaan ajaksi 1.8.2020-31.7.2021, sijoituskouluna Rouhialan koulu, 01.06.2020
§ 154 Päätös Kia Savosen ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajaksi 10.8.2020 - 31.7.2021, sijoituskouluna Mikkelin Lyseon koulu, 01.06.2020
§ 161 Päätös Kati Tiensuun ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajaksi 11.8.2020-31.7.2021, sijoituskouluna Tuppuralan koulu, 04.06.2020
§ 162 Päätös Niki Lammen ottamisesta koulunkäyntiavustajan tehtävään ajaksi 10.8.2020-5.6.2021, sijoituskouluna Päämajakoulu, 04.06.2020
§ 163 Päätös Terhi Schneckin ottamisesta päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajaksi 1.8.2020 - 31.7.2021, sijoituskouluina Launialan ja Lähemäen koulut, 04.06.2020

Varhaiskasvatusjohtaja
§ 99 Varhaiskasvatuksen opettajien (neljä paikkaa) palkkaaminen esiopetukseen päiväkoteihin 3.8.2020 alkaen, 01.06.2020
§ 100 Liukkonen Suvi, palkkaaminen varhaiskasvatuksen opettajan sijaisuuteen Nuppulan päiväkotiin ajalle 3.8.2020-12.5.2021, 25.05.2020
§ 101 Anni Kangas palkkaaminen varhaiskasvatuksen erityisopettajan määräaikaiseen työsuhteeseen Kalevankankaan päiväkotiin ajalle 03.08.2020 - 22.04.2021 , 25.05.2020
§ 102 Himanen Petra, palkkaaminen varhaiskasvatuksen opettajan vakinaiseen tehtävään Kalevankankaan päiväkotiin 1.8.2020 alkaen, 25.05.2020
§ 110 Haikonen Niina, palkkaaminen perhepäivähoitajaksi ajalle 3.8.2020-4.6.2021, 28.05.2020
§ 112 Halme Ella, palkkaaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaiseksi Saksalan päiväkotiin ajalle 14.8.2020-11.6.2021, 28.05.2020
§ 116 Roikonen Maaret, palkkaaminen varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävään Ristiinan päiväkotiin  1.8.2020 alkaen, 01.06.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että varhaiskasvatusjohtajan päätöksen 

  • § 99 otsikkoon lisätään valittujen henkilöiden nimet seuraavasti: Varhaiskasvatuksen opettajien, Eveliina Vasaran, Johanna Mäntyvaaran, Ella-Maria Lyyran ja Tuija Paakkarin palkkaaminen esiopetukseen päiväkoteihin 3.8.2020 alkaen. Tehtävät sijoittuvat Kaarisillan, Kattilansillan, Naisvuoren ja Peitsarin päiväkoteihin.

     


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.