Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Viranhaltijoiden päätökset tiedoksi/sivistysjohtaja

Kuvaus

Sivistysjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 22 Palkattoman virkavapaan myöntäminen luokanopettaja Pekka Heikkiselle ajaksi 1.8.2020-31.7.2021, 26.05.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taina Harmoinen, taina.harmoinen@gmail.com

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.