Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Oikaisuvaatimus Lähemäen iltapäivätoimintaryhmään valinnasta

Salassa pidettävä, Perusopetuslaki (628/1998) § 40