Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Muut asiat

Päätös

Lähemäen päiväkodin osapäiväryhmän lakkauttaminen.

Merkitään, että Lähemäen päiväkodin osapäiväryhmä lakkautetaan 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.