Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Esitys yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen enimmäismaksun muuttamisesta ensimmäisen ja toisen lapsen osalta (lisäpykälä)

MliDno-2020-740

Valmistelija

  • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa, joka ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta (1503/2016) säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista.

Elokuun 2020 alusta tehtävän indeksitarkastuksen myötä kunnalisesta varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 288 euroa (nykyinen enimmäismaksu 289 euroa) kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 27 euroa, kuten tälläkin hetkellä. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 144 euroa (nykyinen enintään 145 euroa) kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta, minkä vuoksi yksityisten päiväkotien varhaiskasvatuksen enimmäismaksuun ensimmäisen ja toisen lapsen osalta ei ollut tarkoitus tehdä muutosta. Nyt on kuitenkin käynyt ilmi, että varhaiskasvatuksen Daisy-toiminnanohjausjärjestelmän laskutuksen osio ei taivu enimmäismaksuun 289 euroa, eikä toisen lapsen enimmäismaksuun 145 euroa, koska muissa Daisy-järjestelmää käyttävissä kunnissa on käytössä samat maksut sekä kunnallisissa että yksityisissä päiväkodeissa. Tämän vuoksi on tarpeellista muuttaa myös yksityisen ensimmäisestä lapsesta perittävä varhaiskasvatuksen enimmäismaksu 288 euroon ja toisesta lapsesta perittävä enimmäismaksu 144 euroon, jotta laskutus sujuu juohevasti ja virheiden osuus vältetään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää muuttaa yksityisten päiväkotien ensimmäisestä lapsesta perittävä varhaiskasvatuksen enimmäismaksu 288 euroon ja toisesta lapsesta perittävä enimmäismaksu 144 euroon, jotta laskutus voisi sujua hyvin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Janne Strengell poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Varhaiskasvatuksen laskutuksen toimisistosihteerit, varhaiskasvatusjohtaja, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö, yksityiset päiväkodit

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.