Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 31.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Valtuustoaloite: Eläkeläisille tarkoitetut alennukset palvelutarjonnassa koskettamaan kaikkia eläkeläisiä

MliDno-2023-3552

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Jussi Marttinen esitti 25.9.2023 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Mikkelin kaupunki laajentaa eläkeläisille tarkoitetut alennuksensa palvelutarjonnassa koskettamaan kakkia eläkeläisiä riippumatta heidän iästään sekä eläkkeen kestosta.

Mikkelissä 25.9.2023

Jussi Marttinen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään helmikuussa 2024.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi
 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Liikuntapalveluiden seniorikorttiin ovat oikeutettuja kaikki mikkeliläiset 65 vuotta täyttäneet sekä kaikenikäiset työkyvyttömyyseläkeläiset.

Seniorikortin käyttökohteita ovat mm.

 • Naisvuoren uimahalli ja kuntosali, tilojen aukioloaikoina
 • Viihdeuimala Rantakeidas, tilojen aukioloaikoina
 • Viihdeuimala Rantakeitaan kuntosalin käyttöoikeus seniorikortilla kun ostaa 2 € hintaisen lisälipun. Kuntosalin käyttöaika ei ole rajattu Viihdeuimalan aukioloaikoihin.
 • Anttola-talon kuntosali, erikseen määritetyin aukioloajoin
 • Hauki-Hallin kuntosali, erikseen määritetyin aukioloajoin
 • Saimaa Stadiumilla juoksurata ja kuntosali, tiistaisin klo 12-13
   

Muissa sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen palveluissa eläkeläiset huomioidaan seuraavasti. Uimahalleissa eläkeläisalennus on ilman ikärajaa. Muilla liikuntapaikoilla ei ole eläkeläisalennusta. Mikkelin museoissa ja kaupunginorkesterin konserteissa kaikki saavat eläkeläisalennuksen eläkeläiskortilla.

Joukkoliikenteessä Walttilippu- ja maksujärjestelmässä eläkeläisetuus/seniorihinta on ikäperusteinen ja voimassa 65 vuotta täyttäneille senioreille. Tällä hetkellä maksujärjestelmässä ei voida toteuttaa eläkeläisalennusta kaikille eläkeläisille iästä riippumatta ja mobiililipputuotteissa ei voida tunnistaa henkilökohtaisia etuuksia (opiskelija, seniori).

Suuressa osassa palveluita toteutuu jo eläkeläisalennus kaikille eri eläkeläisryhmille iästä tai eläkkeen kestosta riippumatta. Kaupungin tavoitteena on liikkumisen lisääminen ja aktivointi. Tärkeää on myös eläköitymisen jälkeen ylläpitää liikkumisharrastuksia, tukea harrastamista sekä kannustaa ja aktivoida kaikki liikkumaan ja pystyä kulkemaan välimatkoja kohtuullisilla kustannuksilla myös joukkoliikenteessä.

On vaikea arvioida vaikutuksia, mikäli edellä mainittua seniorikortin ikärajaa alennettaisiin koskemaan kaikkia vanhuuseläkeikäisiä. Haasteellista on ennakoida, miten muutos vaikuttaisi esimerkiksi uimahallin ja kuntosalin kävijämääriin ja käyttöön ja kuinka se vaikuttaisi tuloihin tai menoihin. Kävijämäärien ja taloudellisten vaikutusten arviointia vaikeuttaa myös se, ettei kaupungilla ole tilastotietoa alle 65-vuotiaiden eläkeläisten määrästä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa tehtyyn valtuustoaloitteeseen edellä olevan vastauksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.