Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 31.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Tarkistuspäätös opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoitukset vuodelle 2023, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2023-43

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt kuntiin päätöksen "Opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2023". Oikaisuvaatimus virheellisestä valtionosuusrahoituksesta on tehtävä opetus- ja kulttuuriministeriölle ja se on toimitettava oikaisuvaatimusajan (3 kk) kuluessa Opetushallituksen kirjaamoon. Oikaisuvaatimusaika päättyy 15.4.2024.

Tulosaluejohtajat ovat tarkistaneet vuoden 2023 valtionosuuden maksatuksen perusteet ja todenneet ne oikeiksi.

OKM:n vuosien 2023 valtionosuustarkistuspäätös ja tarkistusraportit liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut, kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.