Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 31.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasääntö, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2024-360

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasääntöä päivitetään varhaiskasvatuksen ja lukiokoulutuksen sekä kansalaisopiston osalta.

Varhaiskasvatukseen on perustettu erityisvarhaiskasvatuksen koordinaattorin virka (kh 30.10.2023 § 333). Tehtävässä koordinoiva eritysvarhaiskasvatuksen opettaja toimii kiertävien erityisvarhaiskasvatuksen opettajien ja S2-opettajien sekä erityisen tuen koordinaattorin esihenkilönä ja päättää lapselle tarjottavasta tehostetusta ja erityisestä tuesta. Varhaiskasvatuslain 15 e §:n mukaan tehostetusta ja erityisestä tuesta on tehtävä hallintopäätös eli tehtävässä käytetään julkista valtaa. Ko. viran johdosta sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasääntöön tehdään lisäys erityisvarhaiskasvatuksen koordinaattorin toimivallasta (kohta 4.2.1.3).

Mikkelissä on toiminut 1.8.2020 alkaen yksi päivälukio. Aikuislukiokoulutus on keskitetty Otaviaan Nettilukioon ja Otavan Opiston aikuislukioon, ja kahden tutkinnon lukio-opetus on järjestetty 1.8.2022 alkaen Mikkelin lukiossa. Lukiokoulutuksen hallinto- ja johtamisjärjestelmää uudistetaan 1.1.2024 alkaen siten, että Mikkelin lukiokoulutuksen tulosaluetta ja Mikkelin lukiota johtaa rehtori. Rehtorin lisäksi Mikkelin lukion hallinnossa toimii apulaisrehtori. Hallinto- ja johtamisjärjestelmän uudistamisen johdosta sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasääntöön tehdään tarpeelliset muutokset (kohdat 4.2.3.1, 4.2.3.2 ja 4.2.3.3).

Kansalaisopiston rehtorin tehtävistä poistetaan aluejohtokuntatehtävät (jotka ovat jo aiemmin siirtyneet Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle) sekä testamentti- ja lahjoitusvarapäätösten valmistelutehtävät (kohta 4.2.4.1), jotka jatkossa sisällytetään hyvinvointikoordinaattorin tehtäviin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasäännön.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että päivitetty sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasääntö liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

Tiedoksi

Kansalaisopiston rehtori, kirjastopäällikkö, museojohtaja, kulttuuripäällikkö, intendentti, liikuntapäällikkö, nuorisopäällikkö

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.