Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 31.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Muut asiat

Päätös

Nuorisopäällikkö Tarja Sinioja kertoi valtakunnallisesta nuorisotyön ja -politiikan ohjelmasta (VANUPO) sekä valmisteluvaiheessa jätetyistä lausunnoista.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.