Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 31.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Liikuntapalveluiden selvitys 1.1.-31.12.2023 myönnetyistä avustuksista

MliDno-2023-3179

Valmistelija

  • Tiina Juhola, liikuntapäällikkö, tiina.juhola@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Liikuntapalveluiden avustusohjeen mukaisesti liikuntapalveluiden avustukset myöntää liikuntapäällikkö lukuunottamatta tunnustuspalkintoja ja vuoden liikuntateko -palkintoa, jotka myöntää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta. Avustusohje määrittää myös, että liikuntapalvelut antaa hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle selvityksen myönnetyistä avustuksista.

Ajalla 1.1. - 31.12.2023 liikuntajärjestöille on myönnetty ohjaaja-, liikuntapaikka- ja muita kohdeavustuksia sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan myöntämiä tunnustuspalkintoja ja vuoden liikuntateko -palkinto oheisen liitteen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.